Ana SayfaBilgilendirme

Bilgilendirme

Aşağıdaki Standartlar tarafından temiz oda kıyafetleri sınıflarına göre hangi sıklıkta giyileceği ve konfeksiyon dikim hususları yönerge ve tavsiyeleri açıkça belirlenmiştir.

Firmamız temiz oda kıyafetleri üretimini aşağıdaki yönergeleri dikkate alarak gerçekleştirmektedir.

IEST-RP-CC003.3 : ( Temizoda ve Diğer Kontrollü Ortamlar için Konfeksiyon Sistemleri Hususları )
ASTM E 1549 : ( Tehlikeli ve Tehlikesiz Uzay Gemisi Operasyonlarında Temiz Oda ve Kontrollü Alanlar için ESD Kontrollü Giysi Gereksinimi Standartlar Şartnamesi )

temiz oda sınıfları ve karşılıkları
temiz oda sınıfları ve karşılıkları
temiz oda kıyafetleri dikiş sistemleri
temiz oda kıyafetleri dikiş sistemleri

İnsan temiz odada kirlilik için en büyük riski oluşturmaktadır. Kontaminasyon kontrolü amacıyla geliştirilmiş özel temiz oda giysileri mutlak derecede gereklidir. Ürünleri kirlenmeye karşı korumak için temiz odalar ve kontrollü ortamların yüksek önceliğidir. Burada kirlenmeden kasıt çalışacak personel üzerindeki (gözle görülebilecek) saç , kıl , kepek , deri parçası , ter damlası ve (gözle görülmeyecek kadar küçük) toz, hav , lif ve partikülün temiz oda ile tamamen ilişiğinin kesilmesidir.

Yapılan iş o kadar hassastır ki , çalışan personelden çalışılacak ortama düşecek böyle bir maddenin üretilen ürünün kalitesini düşüreceğini ve çalışan elektronik ve mekanik cihazlara ciddi zararlar verebileceği dahi hesaba katılmak zorundadır. Temiz oda kıyafetlerini sıradan iş kıyafetleri kategorisine koymak çok büyük bir hatadır.

Temiz odada görevli personel tarafından yapılan herhangi bir hareket milyonlarca canlı ve cansız parçacık üretir. Oluşacak bir kirliliğin sadece hava akımı sistemi ve tesis tasarımı ile sınırlı kalmadığı yapılan araştırmalarla ortaya konulmuş bir gerçektir.İşletmecilerin kirliliğe bakış açıları ve konuya nasıl yaklaştıkları kirliliği önlemedeki en büyük etkendir.

Temiz oda kıyafetleri bazı özellikleri karşılaması gerekir.

Bunlar ;

  • Hiç bir şekilde partikül dökmeyecek,
  • Aşınmaları önlemek için güzel bir dikim,
  • Giysi dezenfektesi ve sterilizasyona uygunluk,
  • İyi ESD özellik,
  • Dayanıklılık,

Giysi taleplerinde tasarım çeşitleri , renk ve konfor gibi özellikler giysinin odak noktası olmamalı, aksine ikinci yada üçüncü planda tutulmalıdır !

Giysilerin bazı bölgeleri kirlenmeye daha elverişlidir. Temiz odada kullanılacak giysi son teknoloji ürünü , ESD’nin tüm özelliklerini barındıracak , multi-flaman elyaftan küçük gözenekli dokuma kumaş ile sağlanabilir. Küçük gözenekli kumaşın amacı vücuttan dökülecek deri parçalarını ve iç çamaşırdan kopacak lif parçalarının dışa dökülmesine engel olmaktır. Filtre fonksiyonu tükenmiş bir giysi ihtimaline karşı daima bir tane yedeği bulundurulmalıdır. Belirli bir temiz oda sınıfı için , herhangi bir standart giysi sistemi yoktur. Uygun temiz oda giysileri seçilirken , temiz oda sınıfı kadar , sektöre özel gereksinimlerde hesaba katılmalıdır. Konfeksiyon sistemi önceden planlanmalıdır.

Aşağıdaki kriterlere en uygun giysi kavramı seçilmelidir.

Başlangıç pozisyonu : İhtiyaçların dikkatli bir analizi yapılmalıdır.
Şirket özellikleri : Çalışma alanı , çalışma usulü ve ürün koruma gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.
Giysi seçimi :Bir giysi yada tulum üzerinde karar verilirken ısı etkisine ve statik elektriği dağıtıcı giysi seçilmelidir.
Özel iç çamaşır : Partikül düşürme miktarını en aza indirgemek ve biyolojik yükü azaltmak amaçlı giyilmelidir.